Jeg har i en årrekke hjulpet mange mennesker over lengre eller kortere tid, til å skape varige positive endringer i den generelle helsen. Noen synes det er greit med den grundige veiledningen som foreligger første time og andre liker å følges tettere opp over tid, noen også over flere år. Jeg tilbyr derfor to pakker.

Grunnpakke kost- og livsstilsveiledning!

Pris kr 2000,-

1 ukes forarbeid fra klient før jeg kartlegger grundig og kommer med forslag til endringer i kosthold og valg av evt. kosttilskudd. Klient får en skriftlig oversikt over forslag til endring. I tillegg går vi gjennom dette, samt andre viktige faktorer for god helse, som f.eks relasjoner, trening, meditasjon/avspenningsteknikker, søvnmønster og andre relevante aspekt ved helse og livsstil, spesielt tilpasset den enkelte. Vi samtaler enten via skype eller per telefon og går grundig gjennom mine anbefalinger, varighet på ca 1 time.

I tillegg kommer 2 oppfølgingstimer a 30 minutter i denne pakken.

Tilleggspakke

3 ekstra oppfølgingstimer a 30 minutter som supplement til grunnpakken for kun kr 1000,-

For bestilling: post@gryhammer.no