Jeg er MUIS-sertifisert Tankefeltterapeut.

Neurotapping er et spennende fagfelt. For meg er Neurotapping the missing link og har hjulpet meg mye i å komme i balanse. Tankefeltteknikker er en moderne metode som kombinerer Østens kunnskap om kroppens meredianer og tradisjonell psykologi. Her jobber jeg kun med følelsene. I min verden er alt følelser, og de blir i stor grad undertrykt i det samfunnet vi lever i, hvor alt skal være fornuftsstyrt og evidensbasert. Jeg har alltid tenkt med hjertet og neurotapping hjelper meg til bedre å hjelpe meg selv og andre. Jeg tilbyr behandling enten hjemme hos meg eller via skype. Se prisoversikt og bestill time her.

 

TFT, EFT, tapping, neurotapping er begreper vi hører om hverandre. Kjært barn har mange navn, men kan være noe forvirrende for en som i utgangspunktet ikke vet så mye om tema. Her får du en lett oversikt over de ulike begrepene og hva som legges i dem. Man bruker fellesbetegnelsen energipsykologi på alle disse variasjonene av samme utgangspunkt.

TFT (Tankefeltterapi) er en behandlingsform som er sammensatt av elementer fra tradisjonell kinesisk medisin, akupressur, kinesiologi og kognitiv terapi.TFT ble utviklet av den amerikanske psykologen Roger J. Callahan fra slutten av syttitallet. Han mente å ha oppdaget en helt ny tilnærming til å løse følelsesmessige problemer og behandlingsmetoden bygget på erfaringer som utløste en teori om at kroppen har et energifelt som oppstår når vi tenker og dette kalles et tankefelt. Feltet inneholder all informasjon om det vi til enhver tid tenker på. Informasjonen styrer underbevissthet, bevissthet og følelser. Metoden ble utviklet for i første rekke å behandle fobier, deretter erfarte man at man også fikk gode resultater med traumer, angst, avhengighet, tvangslidelser og andre psykosomatiske lidelser. I behandlingen stimuleres såkalte aku-punkter ved å banke lett på disse samtidig som man fokuserer på det aktuelle følelsesmessige problemet. I klassisk akupunktur blir huden punktert, men ved tapping dunkes det lett på de samme punktene og det hevdes å ha samme virkning. Det snakkes om informasjonsforstyrrelser i energibanene, hvor da vanskelige tanker, følelser og smerter forstås som informasjonsforstyrrelser i tankefeltet. I starten får klienten behandling av terapeut, men læres etter hvert opp i å utføre teknikken på seg selv.

EFT (Emotional freedom technique) bygger på Callahans utgangspunkt og ble skapt av Gary Craig. Han liker å benevne metoden som noe som er følelsesrelatert fremfor tankerelatert, som fort gir assosiasjoner til fornuft. Her er det snakk om å jobbe med irrasjonelle følelser, altså følelser som er forsterket og ikke lenger er fornuftige. Slik vi kan se ved fobier som flyskrekk, tunnellskrekk og irrasjonell frykt for fugler eller fjær. I tillegg bruker EFT en rekke affirmasjoner, satt i system, noe Callahan brukte fra startet og testet rundt 1995, og til sin forundring oppdaget at man fikk like gode resultater uten affirmasjoner. Han gikk derfor helt bort fra dette.

Neuro Tapping Techniques eller TFT med avanserte spørreteknikker AST
Dette unike systemet er utviklet av Mats Uldal som har bakgrunn som idrettspsykologisk rådgiver, og er den første som brakte TFT til de nordiske land. Han har de siste 20 åra jobbet som TFT-instruktør og hevdes å være den mest erfarne i hele Europa. Han mener at metoden er spesielt effektiv på problemer skapt av følelser, som fobier, traumer, redsel og smerte. -Ved å tenke på problemet samtidig som du banker, starter det en prosess der følelsers intensitet endres og slik at smerter og andre problemer forsvinner. Da vil også fastlåste tankemønstre kunne forsvinne. I tillegg er den uten bivirkninger, altså er det lite å tape på å prøve tapping som et verktøy til selvhjelp. De avanserte spørreteknikkene er utviklet i kombinasjon med akupressur og i sum tar de eggen av den irrasjonelle intensiteten av følelser. Det er oppdagelsen av at kroppen, i tillegg til å ha et fantastisk system for reparasjon av fysiske skader, også har et like fantastisk system for reparasjon av unødvendig sterke følelser.

vof316_gh_tapping-mot-stress-og-psykisk-ubehag_32-36

VOF316_GH_Tapping-mot-stress-og-psykisk-ubehag_32-36