HEKSEJAKT PÅ BERIT NORDSTRAND

Foto: Lasse Berre

Jeg takker Gud for at jeg ikke ble lege. Jeg vurderte nemlig sterkt å dra på med 7 år ytterligere høyere utdanning i sin tid, fordi jeg trodde at jeg da ville få større tyngde i min formidling av hvordan et nærende og variert kosthold er viktig for vår helse. Et kosthold ganske så likt det Berit Nordstrand formidler; bra for fordøyelsen og rikt på kraft, fermentert mat, rene råvarer og minst mulig prosessert. Et kosthold hvor riktig behandling av råvarene vektlegges for å få mest ut av dem. Nordstrand har også fokus på hvordan maten vår produseres, noe som er utrolig viktig for matkvalitet og folkehelse. Det eneste som skiller oss er at jeg vektlegger animalsk (beitefôra) mat i større grad, her er Nordstrand helt i tråd med statens kostholdsråd.

Men legetittelen er blitt et lodd for Berit Nordstrand når hun nå er klaget inn til og felt av Legeforeningens Råd for Legeetikk. Barnelegeforeningen er blitt rådført i saken, blant flere, og er bekymret for at legen skaper helseangst og inspirerer til restriktive dietter som kan ha negative konsekvenser for vekst og utvikling, i tillegg til sosiale konsevenser for barn og unge. Dette fordi Nordstrand anbefaler eliminasjon av gluten og/eller melk i en periode for å se om det kan bedre fordøyelsen til barn. Utover det formidler hun matglede og tilbyr et vell av råvarebaserte oppskrifter som gir barn og voksne et rikt tilfang av næring utover prosessert og ultraprosessert mat som kneipp, pasta, polarbrød og tubeost, som dessverre utgjør en stor del av kostholdet til våre barn. At hun anklages for å bidra til helseangst, finner jeg svært pussig, da det er den ultraprosesserte maten som burde få søkelyset på seg, mat som skaper betennelser og som gir lite næringsstoffer.

Det er en utbredt oppfatning, også blant leger, at kostholdet er årsaken til mange av våre livsstilsykdommer. Dette er sågar presisert av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Altså er det noe/mye vi spiser i dag (og kanskje ikke lenger spiser) som gjør at både voksne og barn lider av livsstilssykdommer slike som atferdsrelaterte sykdommer, fedme, kreft, hjertesykdom og autoimmune sykdommer. Dette burde gi helseangst og ikke Nordstrands kreative, vitenskapsbaserte og erfaringsbaserte kostholdsråd. Hun bidrar til løsningen- ikke problemet.

Det ligger stadig ny forskning til grunn som synliggjør sammenhengen mellom mange av våre livsstilssykdommer og vår tarmhelse. Flere sykdommer enn vi tidligere trodde. Maten er kanskje den enkeltfaktoren som påvirker vår tarmhelse mest. Dette vektlegger Norstrand, i tillegg til den generelle dedikasjonen til å spre kunnskap om hvordan vi alle kan ta bedre livsstilsvalg for oss selv. Hun mener mat er medisin, men er også tydelig på at den skal kombineres med nødvendig medisinsk behandling når det behøves. Like fullt er hun felt for å ikke ha vitenskapelig ryggdekning for sine uttalelser, i sin siste bok og i sin markedsføring.

Jeg har fulgt Berit Nordstrands lysende offentlige karriere, og hatt jevnlig dialog med den driftige legen over en periode på mer enn 10 år. Hun formidler et velbalansert og plantebasert kosthold, og jeg vil si at våre helsemyndigheter i stor grad kan være glade for å ha en synlig og selvgående ambassadør som ligger så tett opp til statens kostholdsråd. Nordstrand er ensbetydende med god samfunnsøkonomi når hun hjelper enkeltmennesket til å ta ansvar for egen helse, komme seg ut av sofaen og kjenne energien bre seg fordi det spiser skikkelig mat. Mange fungerer bedre i jobben og mange kommer tilbake i jobb etter lang tid som langtidssykmeldte og delvis uføretrygdede. Dette er fakta!

Berit Nordstrand er en inspirerende kunnskapsformidler, villig til å utvikle seg selv og tilegne seg ny kunnskap i tråd med oppdatert forskning. Ikke minst vektlegger hun sin erfaring. Hvor mange tilbakemeldinger har ikke legen fått fra sine lesere, på at hun har endret liv, og reddet liv? Skulle ikke hun, som lege, referere til den erfaringen hun har ervervet seg i sin formidling, hvilken lege ville hun være hvis ikke?

Å ha et etisk råd som holder leger i ørene er ekstremt viktig, men her bruker de makten sin feil. Jeg vil tro at om det hadde blitt ført statistikk på hvilke leger i Norge som har gjort mest positivt for folkehelsa de siste 10 år, så vil Nordstrand trone på toppen. Hadde jeg vært medlem av dette etiske rådet, så hadde jeg trukket meg i protest, for å ri kjepphester er lite klok bruk av energi for et så viktig organ. Og hadde jeg vært Berit Nordstrand hadde jeg jammen abdisert fra hele legetittelen, for den står bare i veien for den viktige jobben hun gjør, sørgelig nok! Hennes verdighet ligger ikke i å kunne krone seg med en legetittel, men i den viktige jobben hun allerede gjør for å styrke enkeltmennesket til å ta bedre livsstilsvalg!

https://www.nrk.no/…/radet-for-legeetikk-kritiserer…

Takk for at du deler kunnskapen med dine venner!